Gyártás

A gyártási, szerelési tevékenységek kezelésére kialakított eszközök segítségével a gyártáshoz kapcsolódó készletmozgások automatikusan létrehozott bizonylatok (anyag-felhasználási lap, készáru bevételi lap) révén dokumentáltak.

A gyártási funkciók az elvárható nyilvántartási (pl.: költségszámítás) és termékfelelősségi igények (pl.: gyártási idő vagy gyártási sarzsok) maximális figyelembevételével kerültek kialakításra. Az alapanyagok értékváltozását a rendszer automatikusan képes átvezetni a késztermékek önköltségi árába. A rendszer kezeli az üzemi készleteket, továbbá biztosítani tudja a fázistermékek dedikált nyilvántartását, valamint a szétszerelési és átgyártási tevékenységet is.

A vevői rendelésekből generálható gyártási projektek, a gyártás-előkészítési és gyártás-indítási, valamint elszámolási funkciók segítik a gyártás ütemezés megvalósítását.

Gyártáskövetés

A gyártáskövetési modul segítségével tetszőleges gyártási műveletek képezhetők le paraméterezhető módon: norma (darabjegyzék) szerinti gyártás, egyszerű gyártás, átszerelés, szétbontás.

A paraméterezés során megadható, hogy a készáru értéke milyen eljárással képződjön: elszámoló ár, valódi beszerzési ár, egyedi ár rendelhető a készletre vett késztermékhez. Beállítható, hogy a gyártási lap engedélyezzen-e eltérést a normától vagy sem. A rendszer külön számolja a norma szerinti költséget és a ténylegesen felhasznált költséget.

A gyártáshoz kapcsolódó készletmozgások automatikusan létrehozott bizonylatok (anyag-felhasználási lap, készáru bevételi lap) révén dokumentáltak. Az alapanyagok készletváltozását a rendszer automatikusan képes átvezetni a késztermékek önköltségi árába. Egyedi gyártások esetén, (vevői vagy belső rendelésekből) gyártásindítások generálhatóak, illetve a szükséges folyamatnak megfelelő elszámolások (pl. anyag és időráfordítás) készíthetőek.

A rendszer kezelni tudja az egyedi gyártási projekteket, a gyártási rendeléseket, illetve anyagszükségleteket, az ehhez kapcsolódó készletfoglalásokat is.

Utókalkuláció

A rendszer képes önköltségi jellegű, utólagos költségszámlák, szállítói jóváírások kezelésére, az érintett betárolások vagy gyártási bizonylatokra történő felosztására is. A megoldás lehetővé teszi a betárolások (beszerzés, gyártás) kapcsolódó alvállalkozói költségek (bonyolítás, fuvar, bedolgozás) pontos nyilvántartását, kezelését és felosztását.

A költségfelosztási, utókalkulációs funkció lehetőséget teremt az utókalkulációval korrigált gyártási költségek kezelésére is. Tetszőleges időpontokban, egyedileg paraméterezhető költségfelosztási algoritmusok alapján projektekre (munkaszámokra) elszámolt ráfordítások alapján számítható az egyes munkaszámokon előállított termékek, szolgáltatások önköltsége. A rendszer utókalkulációs eljárásai minden esetben biztosítják a gyártott termék önköltségének és készletértékének megfelelő egyezőségét.

A WINFORM Informatikai Kft, a Modern vállalkozások programjának minősített szállítója.

Vállalkozz Digitálisan!